Dostępne kursy: 

1. Pincha Mayursana
Pincha Mayurasana / warianty

2. Stanie na rękach

3. Stanie na głowie