Dostępne kursy: 

1. Pincha Mayursana
Pincha Mayurasana / warianty

2. Kurs dla Początkujących/Oddech
Kurs oddech, techniki oczyszczające
i praktyka asanowa dla początkujących 

3. Stanie na rękach

4. Stanie na głowie